Sygdom

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg? 
Sygdom skal hurtigst muligt og senest 1 time før arbejdsstart meddeles på telefon til Locator.

For kantinevikarer skal sygemelding ske kl. 06.00 – 06.30 til den lokale afdeling.

Sygedagpenge udbetales efter gældende regler. 

Udebliver du fra vikariatet uden at melde afbud, betragtes det som udeblivelse og retten til sygedagpenge bortfalder. 

Hvad gør jeg, hvis jeg får en arbejdsskade? 
Kræver skaden behandling, så skal du selvfølgelig kontakte egen læge eller sygehuset. Det er dog vigtigt, at du gør arbejdspladsen opmærksom på arbejdsskaden, før arbejdspladsen forlades. Du er omfattet af den samme forsikring som de fastansatte på arbejdspladsen, og du har præcis de samme vilkår på dette område.

Share This