Vikarservice

SV Personale tilbyder din virksomhed en hurtig og professionel indsats ved sygdom, spidsbelastninger, udvidelse af forretningen, orlov, barsel m.m.

I kraft af vores indgående branchekendskab, er vi i stand til at finde kvalificerede kandidater indenfor alle niveauer i din organisation.

En kandidat gennemgår altid et grundigt interview, før han eller hun sendes ud i en virksomhed.
I visse tilfælde tester vi også kandidatens faglige kompetencer såvel som personlige adfærd.

SV Personale leverer vikarer fra dag til dag, og I betaler et fast beløb pr. time – og kun for den effektive arbejdstid vikaren arbejder for dig. Du kender derfor altid dine omkostninger på vikaren på forhånd.

Som arbejdsgiver er SV Personale den ansvarlige for udbetaling af vikarens løn, feriepenge, ATP, sygedagpenge mv.

Du har mulighed for at afslutte vikariatet fra dag til dag, således du kun beholder vikaren, så længe der er et reelt behov.

Vi følger jævnligt op på vikariaterne - således sikrer vi os at alt lever op til dine forventninger!